Wasim Rashid


Chief Digital Officer

Wasim Rashid (f. 1971) er spesialisert innenfor nye forretningsmodeller og teknologi, og har jobbet mye med endringsledelse i større selskaper. Før han begynte i R8 Property var han divisjonsdirektør for platformøkonomi i DNB. Han har også ledet Telia Company´s initiativ rundt digitalisering, og bidratt til oppbygging av deres teknologiplattform innenfor IoT. I Telia hadde han også ansvaret for å etablere et nytt forretningsområde rundt kapitalisering av innsiktsdata. Dette forretningsområdet etablerte han i samarbeid med det norske startup-selskapet Unacast, hvor han også satt som styremedlem. Før dette hadde han 19 års erfaring fra Schibsted med ulike roller knyttet til endringsledelse og teknologi, deriblant opparbeidelse av deres innloggingsløsning SPiD.

2020 – d.d.
R8 Property, Chief Digital Officer
2018 – 2020
DNB, Executive Vice President, Head of Platforms
2018 – 2018
Unacast, Board Member
2017 – 2018
Telia Company, Head of Data Insights @DivisionX
2017 – 2018
Telia Company, Global Head Platform, Products & Analytics @DivisionX
2016 – 2017
Telia Company, Head of Telia Next
2015 – 2016
Telia Company, Head of Products & Innovation
2013 – 2014
Schibsted Payment AS, Chief Operating Financial Officer
2012 – 2013
Schibsted Payment AS, Vice President of Product Development
2011 – 2012
Schibsted ASA, Change Agent/Lean Expert
2010 – 2011
Schibsted ASA, Change Agent/Navigator
2009 – 2010
Aftenposten, Creditmanager
2006 – 2010
Aftenposten, IT-strategist
2000 – 2006
Aftenposten, IT-coordinator
1998 – 2000
Aftenposten, IT-consultant
1996 – 1998
Aftenposten, Clerk