Jarle Stensbøl


Jarle Stensbøl (f. 1965) er spesialisert på teknisk drift av næringseiendom. Han har inngående kjennskap til adgangskontroller og ulike SD-anlegg samt lang erfaring innen forvaltning av næringsbygg. Jarle har det operative ansvaret for R8 gruppens eiendomsmasse i Telemark og er ansvarlig for vedlikehold, oppgraderinger og ombygging. Det er driftsleders ansvar å inneha den nødvendige kunnskap om brannvern. Jarle er sertifisert brannvernleder i særskilte brannobjekter og utfører alle lovpålagte tilsyn i byggene, vernerunder, oppfølging av tekniske anlegg m.m. Jarles tilstedeværelse sikrer leietakere profesjonell oppfølging av utvendig bygg og inneklima.

2014 – d.d.
R8 Management AS, eiendomsforvaltning, driftsleder i Telemark
1994 – 2014
Dynam AS, eiendomsforvaltning, driftstekniker
1985 – 1994
Selvstendig næringsdrivende, byggmester
1984 – 1986
Mesterbrev i tømrerfaget
1980 – 1983
Svennebrev i tømrerfaget