Bjørnar Haukstad


Prosjekt- og utviklingsleder

Bjørnar Haukstad (f. 1976) er utdannet sivilingeniør i Trondheim (NTNU) og innehar en høy byggeteknisk kompetanse. Hans erfaringer fra flere større prosjekter gjør at R8 Property sikrer kvaliteten på interne og eksterne prosjekter i fremtiden.

Prosjekter:

  • Byggeledelse Porsgrunn Næringspark
  • Prosjektleder Jernbanebrygga 69 i Skien
  • Prosjekteringsleder Bratsberg Brygge Porsgrunn
  • Prosjektleder Ælvespeilet kulturhus Porsgrunn
  • Prosjektleder 110 sentral i Telemark
  • Totalentreprenørs prosjektleder for to nye sykehjem i Porsgrunn kommune, målsum 327 500 000,-
2013 – 2016
Kruse Smith Entreprenør AS, Avdelingsleder i Grenland, Lede og gjennomføre prosjekter, samt bygge opp avdelingen i Telemark og Vestfold
2009 – 2013
Haukstad AS, Ledet Haukstad AS, prosjekt-/byggeledelse og byggeprosjekter
2001 – 2009
Skanska, Peab etc., Lede og gjennomføre prosjekter, kalkulasjon med mer
2005 – 2010
Sittet i Sikkerhets og Utdanningskomiteen i fallskjermseksjonen Norges Luftsportsforbund