Norges mest attraktive by kan inspirere en hel verden


Man må ikke bo i New York, Beijing eller London for å gjøre en forskjell i klimakampen. Vi har viljen, kompetansen og gjennomføringskraften her i vår egen lille by. Her i Porsgrunn – industriens vugge.

Før helgen kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Porsgrunn som en av tre byer er finalist i kampen om å bli kåret til Norges mest attraktive by. ​“Felles for årets finalister er at dette er mindre byer og steder som legger til rette for bærekraftig utvikling gjennom å skape attraktive byer og levende sentrum”, skriver departementet i sin redegjørelse.

Dette er selvfølgelig en gledelig anerkjennelse, men alle som bor, lever og jobber her er neppe spesielt overrasket. Porsgrunn er en av Norges mest attraktive byer og har vært det i mange år. Selv om jeg den gang bodde i Oslo, var det helt naturlig for meg å kjøpe Porsgrunn Næringspark og legge R8 Propertys hovedkontor der. Byen hadde mye fristende ved seg: Stort utviklingspotensial – og politikere, administrasjon og befolkning som var interessert, nysgjerrige og villige til å gjøre endringer for skape en enda bedre by. Plasseringen midt mellom Oslo og Kristiansand ga også usedvanlig gode muligheter for å skape en inviterende og inkluderende by for tilreisende.

Skaper gode nabolag

Denne viljen i lokalsamfunnet til å skape gode fellesskap ga oss energi og pågangsmot til å starte R8 Property, og våre andre selskaper, nettopp her. Vi er nemlig – i likhet med Porsgrunn by – opptatt av at det er tilhørigheten til et fellesskap som binder oss mennesker sammen. Vår viktigste jobb er derfor ikke å utvikle bygg, men å utvikle lokalsamfunn – moderne, klimavennlige nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i. Slik gjør vi bærekraft til mer enn ord. Vi bygger bærekraft i praksis. Nabolag for nabolag.

Slik vi gjorde med Kammerherreløkka ved å omforme en grå busstasjon til et levende nabolag med nytt, flott hotell, et inspirerende næringsbygg og serveringssteder med bærekraft i fokus. Sist, men ikke minst skapte vi en åpen “promenade” ned til elven. Dersom du kommer reisende med toget, vil det første som møter deg være et spennende, innbydende kvartal med særegen arkitektur. Det første du ser er Comfort Hotel Porsgrunn, med sin helt unike fasade som til enhver tid endrer seg med sollyset. Deretter kommer du til den frodige parken som frister til timelange besøk for liten og stor, takket være iherdig innsats fra kommunen. Ferden går videre forbi ærverdige Porsgrunn rådhus, før du kan sette deg på den vakre Rådhustrappen og nyte utsikten over elven. Dette hadde ikke vært mulig å få til uten gode samarbeidspartnere som Porsgrunn kommune og Bane NOR Eiendom. Denne forvandlingen er da også blitt viet oppmerksomhet hos departementet: “Særlig Kulturkvartalet mellom stasjonen og elva har sett sin renessanse”, skriver de i pressemeldingen.

Porsgrunn er foregangsby

Verdens byer vokser raskt, og byenes bygninger bruker i dag 25 prosent av verdens vann, minst 30 prosent av verdens energi, og står for nesten 40 prosent av verdens klimautslipp. Byer er derfor klimakampens frontlinje. Kampen mot klimaødeleggelser vinnes eller tapes i byer. I R8 strekker vi oss derfor lenger enn både lovverk og regelverk pålegger oss. Vi er klimabevisste og har gjennom Powerhouse Telemark vist at vi kan bygge bærekraftig. Dette er et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg.

Ved inngangen til året, kåret amerikanske CNN nettopp Powerhouse Telemark til et av de ti mest spennende byggverkene i verden.​ ​De øvrige byggene på listen er den nye flyplassen i Berlin, samt åtte andre grensesprengende byggverk på andre kontinenter. Dette beviser at man ikke trenger å være stor for å bli sett. Man trenger ikke befinne seg i en verdensmetropol for å utgjøre en forskjell. Vi har kompetansen, vi har viljen og vi har gjennomføringskraften – her i vår egen lille by, industriens vugge.

Porsgrunn kan være en inspirerende, bærekraftig foregangsby for hele verden, dersom vi ønsker det sterkt nok.

“Byene og bygdene som vektlegger bærekraft – både sosialt, miljømessig og økonomisk – vil også være de mest attraktive”, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen fra regjeringen. Vi kunne ikke vært mer enige. I R8 lover vi å gjøre alt vi kan for å bidra til at bærekraft blir en forutsetning for å bygge gode nabolag. Vi vil skape grønne, levende samfunn, og bidra til at Porsgrunn blir en inspirerende miljøby – også utenfor landegrensene.

Vi ønsker Nikolai Astrup, ordfører Robin Kåss og juryen hjertelig velkommen til Powerhouse Telemark for inspirasjon og læring når de kommer på befaring til Norges mest attraktive by i september!

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888