Generalforsamling


Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen i R8 Property AS avholdes på Comfort Hotel Porsgrunn onsdag 20. mai 2020 kl. 14.00. På grunn av nye retningslinjer ifm korona-pandemien, må påmelding skje skriftlig via post@r8property.no