Historisk årsresultat for R8 Property


R8 Property AS leverer et årsresultat på 76,6 millioner kroner før skatt. - Dette danner et solid fundament for en krevende tid fremover, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød.

2019 ble et markant og historisk år på mange vis for det ekspansive eiendomsselskapet R8 Property AS. Selskapet investerte nesten 300 millioner kroner i store og omfattende prosjekter som Eeks Gård og Arkaden i Skien, samt Powerhouse Telemark, Comfort Hotel Porsgrunn og næringsbygget på Kammerherreløkka i nabobyen Porsgrunn.

Resultatet av den høye aktiviteten viser et historisk godt resultat på 76,6 millioner kroner før skatt. 

“Vi er godt fornøyd med 2019 som ble et veldig godt år for R8 Property. I dagens marked hvor de økonomiske utsiktene er usikre er det godt å ha et solid år bak oss”, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød, og legger til at han forventer en krevende periode i tiden som kommer. 

Betaler ikke utbytte

Selv om årsregnskapet presenterer pene, sorte tall, er det besluttet at det ikke skal utbetales utbytte til aksjonærene for 2019. “Vi gjennomførte en vellykket emisjon i fjor høst, hvor vi hentet inn 130 millioner kroner. Sammen med hele årsresultatet blir denne kapitalen liggende i selskapet, slik at vi danner et solid fundament for den utfordrende tiden som kommer”, sier Eriksrød. 

Verken han eller styreleder George Aubert legger skjul på at korona-pandemien vil ha en betydelig innvirkning på resultatet for inneværende år og at noen segmenter rammes hardere enn andre, spesielt innen hotell- og servicenæringen. 

“2019 var et spennende og innholdsrikt år for oss på mange vis. Det største høydepunktet var kanskje åpningen av det nye kvartalet på Kammerherreløkka, med Comfort Hotel Porsgrunn og næringsbygget på nabotomten, som til sammen utgjør arbeidsplass for ca 100 personer. Hotellet leverte langt over egne forventninger, og det er leit å se hvor hardt de rammes nå”, forteller Aubert.

Coworking og prop-tech

Enhver krise byr på nye muligheter og er en god anledning til å se på uforløst potensial, noe Emil Eriksrød og laget hans er opptatt av. De har funnet en nisje i markedet, som vil få stort fokus fremover. “Vi tror at coworking og prop-tech er to av nøklene for å lykkes som eiendomsaktør i fremtiden. Derfor kjøpte vi 50 % av coworking-selskapet Evolve Business Space i fjor, og etablerte R8 Technology i år”, sier Emil Eriksrød. Ansvaret for å bygge opp teknologiselskapet er tildelt Wasim Rashid og Daniel Bentes. Begge ble hentet fra DNB ved årsskiftet, og har i mange år jobbet tett sammen i store selskaper som Schibsted og Telia. 

I forrige uke ble Orbit Technology pre-lansert, deres første prosjekt som er et produkt tilsvarende Airbnb for næringseiendom. “Orbit skulle egentlig lanseres i høst, men som en følge av korona-pandemien var det viktig for oss å tilby både egne og andres leietakere muligheten til å benytte korona-sikre, midlertidige lokaler”, sier Eriksrød. Løsningen er godt mottatt, og lokaler gjennom Evolve står klare til bruk i både Oslo, Porsgrunn, Skien, Tønsberg, Fredrikstad og Akershus. 

Krisehåndtering

Da de tre første kvartalene av fjoråret var unnagjort, så hverdagen rosenrød ut for R8 Property. Selskapet hadde etablert R8 Home som en satsing på boligmarkedet, de hadde inngått samarbeid med Norner om å bygge det globale forskningssenteret Polymer Exploration Centre i Porsgrunn, de hadde åpnet nytt hotell og næringsbygg, kjøpt seg inn i coworking, ervervet deres første eiendom i Oslo, og hadde flere store prosjekter gående. Så smalt det. Rett etter at den vellykkede emisjonen var gjennomført, skrev Finansavisen en stor og omfattende artikkel som var rettet mot selskapet og Emil Eriksrød i særdeleshet.

“Dette ble utvilsomt vår største krisehåndtering hittil”, forteller Eriksrød og får anerkjennende nikk fra styreleder George Aubert, som forteller: “Det ble en tøff påkjenning for alle involverte, spesielt våre ansatte og styremedlemmer. Men i ettertid ser vi at vi kom styrket ut av denne prosessen, selv om den skapte merarbeid for oss. Finansielle samarbeidspartnere, banker og aksjonærer ble jo nødt til å foreta ytterligere research og gjennomføre ny due diligence osv. De var nødt til å forsikre seg om at de ikke bidro til et luftslott, slik artikkelen ga inntrykk av. Samtlige samarbeidspartnere og aksjonærer er fremdeles med, og noen har til og med kjøpt seg ytterligere opp. Dette er vi svært takknemlige for.” 

Solide leietakere

R8 Propertys leietakere har i snitt en kontraktslengde på 7,3 år. Porteføljen har også en jevn fordeling med tanke på bransjer og eiere. “25 % av porteføljen vår er offentlige leietakere som Skatteetaten, NAV og Kriminalomsorgen. I tillegg har vi flere solide leietakere som bank og forsikringsselskap, noe som gir oss en ekstra trygghet nå i disse tider”, sier Emil Eriksrød. R8 Property gikk for øvrig av med seieren for femte år på rad i den nasjonale undersøkelsen Norsk Leietakerindeks, noe som indikerer at de fleste leietakerne er godt fornøyd med gårdeieren sin. “Ja, det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å ivareta leietakerne våre, spesielt nå hvor mange sliter og føler på usikkerhet. Som et resultat av dette tilbyr vi alle leietakerne våre i Telemark gratis, korona-sikre kontorlokaler i Porsgrunn Næringspark frem til sommeren”, avslutter Eriksrød. 

Kontakt: 

Emil Eriksrød, CEO R8 Property, tlf 415 22 463, emil.eriksrod@r8group.no
George Aubert, styreleder R8 Property, tlf 905 51 102, ga@holtas.no

Les årsrapporten i sin helhet her

Fakta om R8 Property: 

  • Eiendomsselskap med hovedkontor i Porsgrunn. Driver med investering, utvikling, utleie og drift av eiendom
  • Startet i 2010 og har 27 ansatte
  • Forvalter verdier for ca 2,4 milliarder kroner
  • Porteføljen består av 25 eiendommer og 7 prosjekter
  • Har ca 112 000 kvadratmeter i porteføljen i Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg og Oslo
  • Utleiegrad på ca 85 %
  • Gjennomsnittlig leieavtale 7,3 år
  • Har vunnet Norsk Leietakerindeks fem år på rad
  • Prestisjeprosjektet Powerhouse Telemark står ferdig i august, og er kåret av CNN Style til å bli et av de 10 mest spennende byggene i verden i 2020
  • Har nettopp lansert proptech-selskapet Orbit Technology, en Airbnb-løsning for næringseiendom
Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888