BREEAM-NOR sertifisering


Powerhouse Telemark er klassifisert som et BREEAM Excellent-bygg, med en poengsum på 72,88 %.

Arkitektonisk beskrivelse fra Snøhetta

Powerhouse Telemark er Powerhouse-gruppens fjerde prosjekt og gruppens tredje nybygg. Prosjektet er et spektakulært kontorbygg på 11 etasjer og er resultatet av et samarbeid mellom Snøhetta, R8 Property, Skanska og Asplan Viak. Bygget ligger i Porsgrunn, rett ved Frednesbrua, og er godt synlig for biltrafikk fra E18 mot Grenland og Porsgrunn, samt for alle som tar seg opp elven mot Telemarkskanalen.

Powerhouse Telemark er utformet for å sikre best mulig lysinnslipp, solskjerming og høsting av energi. Taket skrår mot syd, og veggene skrår utover mot taket for å øke takareal i forhold til bruksareal. Byggets tak og sørøstlige fasade vil generere 256 000 kWh per år, omtrent ti ganger så mye energi som det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til en norsk husstand. Overskuddsenergi fra bygget vil bli solgt tilbake til strømnettet. Bygget bruker 66 % mindre energi enn et tilsvarende nybygg og produserer i tillegg mer energi enn det vil forbruke i løpet av sin egen livstid (60 år).
Bunden energi i materialene, samt avhending av bygget, er begge tatt med i dette energiregnskapet.

Byggets vest-, nordvest- og nordøst-vendte fasader er kledd med trespiler som fungerer som solskjerming på de mest soleksponerte områdene. Fasaden består ellers av Cembrit-fasadepaneler som gir bygget et enhetlig preg. Lavkarbon-dekkene er eksponert i interiøret og fungerer som termisk masse, det bidrar til at bygget naturlig varmes opp og kjøles ned. Med sine trelags isolerglass og superisolerte bygningsskall, fungerer bygget som et passivhus.

9 stk energibrønner er boret ned i bakken til 280 til 300 meters dybde. Dette varmer opp forbruksvann, regulerer temperaturen på ventilasjonsluften og det vannbårne oppvarming- og nedkjølingssystemet som er støpt inn i gulv i randsonen på hver etasje.

3.-8. etasje består av aktivitetsbaserte kontoretasjer av høy kvalitet. 1. og 2.etg er dedikerte til co-working space, og gir både utleier og leietakere stor fleksibilitet og reduserer behov for ombygging. Både gulv, glassvegger, skillevegger, tekjøkken, lys og baderom er gjennomgående gitt et likt designmessig uttrykk på tvers av alle etasjer for å unngå at elementene må skiftes ut ved skifte av leietaker. Det er gjennomgående valgt bærekraftige og robuste materialer med lav bunden energi som tilfredsstiller krav til BREEAM-NOR Excellent. Treullsementplater i taket, og resirkulerte ullplater på vegg fungerer som lydabsorbenter. Skråfasadene og himling i ulike sjikt bidrar også til bedre lydmiljø. I kjerneområder er det belegg på gulv, teppeflisene består av 70 % resirkulert fiskegarn, og gulvet er industriparkett i ask. Et eget, standardisert skiltsystem bidrar til å minimere avfall knyttet til bytte av skiltsystem når nye leietakere flytter inn i bygget.
Bygget består ellers av en barception, en personalrestaurant i plan 9, et møtesenter i plan 10 og en flott takterrasse på toppen med utsyn over fjorden og Porsgrunn by. På lik linje med Powerhouse Kjørbo, Powerhouse Montessori og Powerhouse Brattørkaia er Powerhouse Telemark nok et eksempel på hvordan bærekraftige bygg generelt og kontorbygg spesielt kan se ut i fremtiden.

Beskrivelse fra Skanska og R8 Property

Powerhouse Telemarks lavkarbon betongelementer er tilknyttet geotermiske brønner, noe som sikrer stabil temperatur både sommer og vinter. Dette, kombinert med en avansert varmepumpe, fortrengningsventilasjon og optimaliserte geotermiske brønner gir et lavenergi-konsept som er bransjeledende på energiforbruk, samtidig som byggets leietakere er sikret et godt inneklima.

Bygget produserer ca 256 000 kWh elektrisitet per år via solceller på tak, fasade, carporter og sykkelskur. Dette gjør at bygget gjennom et livsløp på 60 år vil dekke inn energien som er medgått til å produsere, overlevere, drifte og avhende bygget, inkludert alle byggets medgåtte materialer. Estimert innebærer dette at Powerhouse Telemark vil yte ca 50-60 % lavere energiforbruk enn et kontorbygg med energimerke A.

I prosjekteringen ble Virtual Design and Construction-metoder (VDC) benyttet. Prosjektering har foregått som Integrated Concurrent Engineering møter (ICE). 3D-modell er utstrakt benyttet som felles plattform for prosjekterende, og som kommunikasjonsverktøy mellom rådgivere og håndverkere. Byggherre R8 Property og totalentreprenør Skanska har tilbudt tilgang til disse tjenestene kostnadsfritt for alle håndverkere i prosjektet.

Bygget inneholder flere spennende fasiliteter til felles bruk, bl.a. barception, treningsrom, konferansesenter, flere møterom, personalrestaurant og takterrasse.

Tomtearealet er 3580 kvm.

Arealet innvendig er som følger:

Plan 1 777,2 m²
Plan 2 813,7 m²
Plan 3 833,6 m²
Plan 4 851,6 m²
Plan 5 930,6 m²
Plan 6 987,6 m²
Plan 7 988,5 m²
Plan 8 822,9 m²
Plan 9 546,2 m²
Plan 10 276,2 m²
Plan 11 88,7 m² + 14,5 m²
(Overdekket terrasse)
Totalt 7931,3 m²
Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888